Gorse spider mite (2356/2613)

Tetranychus-lintearius_8666.jpg Gorse spider miteThumbnailsNew Zealand white-capped mollymawk

Gorse spider mites on a gorse branch.

Scientific name
Tetranychus lintearius
Common names
gorse spider mite
Location
Whangamarino, Waikato, New Zealand
Photo ID
8666